Logo fr bo Akademi
Logo fr Helsingfors Universitet

De Finlandssvenska Fysik- och kemidagarna ordnas av Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf, tillsammans med kommittéer bestående av lärare, forskare samt studerande och med hjälp av finansiering av samfunden till vänster.

Organisationskommittén

Fredric Granberg (Ordförande)
Forskare, Helsingfors Universitet
Kristian Meinander
Skattmästare, Finska Kemistsamfundet rf
Susanne Wiedmer
Triin Gyllenberg
Lektor, Brändö gymnasium
Annika Venäläinen
Lektor, Åshöjdens grundskola
Christoffer Fridlund
Doktorand, Helsingfors Universitet