De Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna ordnas av Kemiska Sällskapet i Åbo och Finska Kemistsamfundet rf i samarbete med Fysikersamfundet.

Planeringskommitté

Anna Fogde
Doktorand, Åbo Akademi
Fredric Granberg
Forskare, Helsingfors Universitet
Janne Hakala
Studerande, Åbo Akademi
Ann-Sofi Härmälä-Brasken
Universitetslärare, Åbo Akademi i Vasa
Nicodemus Kraufvelin
Studerande, Åbo Akademi
Johan Lindén
Lektor, Åbo Akademi
Ulriika Mattinen
Universitetslektor, Åbo Universitet
Tiina Saloranta-Simell (Kassör)
Akademilektor, Åbo Akademi
Bengt-Johan Skrifvars
Verksamhetsledare, Skolresurs
Jan-Henrik Smått
Akademilektor, Åbo Akademi
Christoffer Sourander
Lärare, Kimitonejdens skola
Johan Ström
Lärare, Pargas svenska gymnasium
Stefan Taubert
Universitetslektor, Helsingfors Universitet
Kim Virta
Lärare, S:t Olofsskolan, Åbo
Johan Werkelin (Kommitténs ordförande)
Akademilektor, Åbo Akademi
Lina Åberg
Studerande, Åbo Akademi