Logo fr bo Akademi
Logo fr Helsingfors Universitet
Logo fr LUMA-Center Finland: bo Akademi
Logo fr Resurscenter fr matematik, naturvetenskap och teknik i skolanTack för denna gång!

Ett stort tack till alla talare, posterpresenterare, deltagare och arrangörer för en mycket lyckad konferens! Vi hoppas se många av er under de Finlandssvenska fysik- och kemidagarna 2019.

Tal och postrar har publicerats under Material och fotografier att publiceras under Fotografier. För att komma åt det lösenordsskyddade materialet ska användarnamn lämnas tomt och lösenordet står i början av programhäftet.

Kom även ihåg att fylla i feedbackformuläret!


Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf arrangerar de Finlandssvenska Fysik- och kemidagarna 17-19.11.2017 på Viking Lines M/S Mariella (Helsingfors-Stockholm-Helsingfors). Fysik- och Kemidagarnas målsättning är att sammanföra forskare och studerande inom fysik och kemi samt lärare i naturvetenskaper. Detta för att diskutera aktuella ämnen och utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen i grundskolor och gymnasier.

Temat för dagarna 2017 är "Tid". Konferensprogrammet kan ses under fliken Program.

Dagarna kommer att fungera som ett forum för forskare att presentera moderna inriktningar för en bredare publik, samt ge lärare en konkret möjlighet att bekanta sig med dagens forskningsaktivitet och den universitetsundervisning till vilken deras elever kan tänkas fortsätta efter studentexamen.

Deltagare har möjlighet att presentera postrar under resan. Dessa behöver inte följa temat. Pris för bästa vetenskapliga poster utdelas.

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Pris

Lärare Grundexamens- och fortsättningsstuderande Övriga
Dubbelhytt (per person) 75 € 55 € 125 €
Enkelhytt (per person) 135 € 115 € 185 €

Till kategorin övriga hör t.ex. universitets- och företagsanställda.

I priset ingår alla konferenskostnader, B-klass-hytt, kaffepauser med tilltugg, buffetmiddag på fredag, konferensmiddag på lördag samt frukost på lördag och söndag.

Mat 2013

Betalning

Betalningen av deltagaravgiften sker till Finska kemistsamfundet rf:s konto före den 29.10.2017:

IBAN: FI15 1555 3000 1172 50
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

I meddelandefältet bör "Fyskemdagarna" och deltagarens namn finnas.

Du bör betala hyttpriset och potentiellt lunchen på lördag (5 €) och busstransporter till/från Åbo (10 €/håll).

Praktisk information

Bussen från Åbo startar kl 9.15 utanför Gadolinia, Porthansgatan 3 och kör via St Karins (Pargas vägskäl). Bussen far tillbaks omedelbart efter att båten kommit till Helsingfors.

Registreringen öppnar kl. 11.30 på fredagen 17.11, i Skatuddens terminal (Skatuddskajen 8, Helsingfors). Notera att lunch serveras från 11.45 och programmet börjar 12.30 ombord på M/S Mariella. Ifall du anländer senare bör du veta att båten avgår 17.30.

Tillbaka i Helsingfors är båten på söndag 19.11 kl. 10.10.

Länkar till tidigare fysik- och kemidagar