Logo fr bo Akademi
Logo fr Helsingfors Universitet
Logo fr LUMA-Center Finland: bo Akademi
Logo fr Resurscenter fr matematik, naturvetenskap och teknik i skolanTal och postrar

Material från talen och postrarna (lösenordsskyddat)
Lämna användarnamnet tomt. Lösenordet hittar du i konferenshäftet.

Workshop: Digitala verktyg och formativ bedömning

Material från workshoppen kan hittas på bit.ly/digi111.

Konferensinformation

Program och praktisk information, uppdaterad 20.11.2017

Reklamblad

A4 Flyer, uppdaterad 13.9.2017