Logo fr bo Akademi
Logo fr Helsingfors Universitet
Logo fr LUMA-Center Finland: bo Akademi
Logo fr Resurscenter fr matematik, naturvetenskap och teknik i skolanDe Finlandssvenska Fysik- och kemidagarna ordnas av Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf, tillsammans med kommittéer bestående av lärare, forskare samt studerande och med hjälp av finansiering av samfunden till vänster.

Organisationskommittén

Ronald Österbacka (Ordförande)
Professor, Åbo Akademi
Kristian Meinander
Skattmästare, Finska Kemistsamfundet rf
Bengt-Johan Skrifvars
Verksamhetsledare, Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC)
Jan-Henrik Smått
Akademiforskare, Åbo Akademi
Henrik Wilson
Doktorand, Åbo Akademi
Nora Wilson
Doktorand, Åbo Akademi

Programkommittén

Ronald Österbacka (Ordförande)
Professor, Åbo Akademi
Torbjörn Björkman
Akademilektor, Åbo Akademi
Kirsti Hemmi
Professor, Åbo Akademi
Leena Hupa
Professor, Åbo Akademi
Peter Johansson
Biträdande professor, Helsingfors Universitet
Johan Lindén
Lektor, Åbo Akademi
Otto Lindfors
Studerande, Åbo Akademi
Kai Nordlund
Professor, Helsingfors universitet
Jessica Rosenholm
Professor, Åbo Akademi
Tiina Saloranta-Simell
Akademilektor, Åbo Akademi
Bengt-Johan Skrifvars
Verksamhetsledare, RC
Jan-Henrik Smått
Akademiforskare, Åbo Akademi
Jenni Vainio
Lektor, Lagstads Skola
Resursperson, RC
Jonas Waxlax
Lektor, Gymnasiet Lärkan
Resursperson, RC
Susanne Wiedmer
Universitetslektor, Helsingfors Universitet
Henrik Wilson
Doktorand, Åbo Akademi
Nora Wilson
Doktorand, Åbo Akademi